Ubytovací řád penzionu

 • Tento ubytovací řád je platný pro všechny ubytované hosty Penzionu pod Sušinou, Chrastice 81, Staré Město, 788  32.
 • Při příjezdu do penzionu se host prokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Potvrdí správnost svých osobních údajů  podpisem v Ubytovací knize. Nástup na pobyt v den příjezdu je od 15 hod., ukončení pobytu s předáním zapůjčených klíčů do 10:00 hod (pokud se nedohodne jinak).
 • Na dobu pobytu host obdrží 3 ks klíčů (od apartmánu, hlavního vstupu a lyžárny. Za ztrátu klíčů se účtuje 400 Kč.
 • Host dodržuje noční klid od 23:00 do 7:00 hod.  
 • Ubytovatel neručí za případné škody na vozidle na parkovišti a příjezdové komunikaci.
 • Při zjištění závady v apartmánu při příjezdu, je nutno tuto nahlásit provozovateli.
 • V celém objektu platí zákaz kouření, používání svíček či jiného otevřeného ohně.
 • Pro hosty je vyhrazeno místo ke kouření.
 • V celém objektu je zakázáno přesouvání nábytku a vynášení nádobí či jiného vybavení mimo apartmán.
 • Při každém opuštění apartmánu host uzavře okna, vodovodní kohoutky, zhasne osvětlení, vypne a odpojí ze sítě rychlovarnou konvici, vypne sporák či jiné elektrické spotřebiče, které by mohly způsobit požár a řádně uzamkne pokoj.
 • Hosté ručí za vybavení apartmánu. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen škodu uhradit.
 • Host je povinen vždy zamknout hlavní vchod do budovy, pokud přichází nebo odchází z budovy po 22.00 hodině. Do penzionu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy psychotropní či omamné látky, střelné zbraně a pyrotechniku. 
 • Děti mladší 10 let mají pohyb po penzionu povolen pouze v doprovodu rodiče  nebo jiné odpovědné osoby, starší 18 let. Za bezpečnost těchto dětí a případné škody na majetku penzionu, které způsobí, nese odpovědnost rodič případně odpovědná osoba.
 • Hosté mohou využívat bezplatné Wi-Fi pokrytí internetovým signálem. Je zakázáno využívat Wi-Fi pokrytí penzionu k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů).
 • Prosíme naše hosty, aby udržovali čistotu a pořádek jak ve vnitřních, tak i ve vnějších prostorech penzionu a jeho okolí.
 • Je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, použité tuky a oleje, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír, hygienické vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie a pod.) do WC a odpadů.
 • Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení. 
 • Host je povinen chovat se tak, aby nedocházelo ke škodě na věcech ubytovatele, ostatních hostů a na zařízení penzionu. 
 • Ubytovatel vynakládá maximální úsilí, aby zabezpečil ochranu věcí a zdraví ubytovaných hostů. Proto tímto žádá všechny hosty, aby jakékoli vady, poškození či rizika bezodkladně hlásili zaměstnancům penzionu
 • Uhrazením ceny pobytu hosté prohlašují, že byli s tímto ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně respektovat.
 • Děkujeme, že dodržujete pravidla pro ubytování a přejeme Vám příjemný pobyt.